Ervaring

ICT beheer

Arkema B.V.

 –  (5 jaar)Rotterdam, Vlissingen en Brummen

Functioneelbeheer, applicatiebeheer en technischbeheer. Advisering directie m.b.t. te nemen maatregelen voor een probleemloze continuering van de automatisering activiteiten. (Bege)Leiding vaste medewerkers van de afdeling. Opzet opleidingsplannen medewerkers van de afdeling en gebruikers. Gebruikersmanagement. Opzet/uitvoering documentatie m.b.t. hard- en software. Coördinatie en begeleiding ontwikkeling software door externen.
Op de site wordt, buiten de genoemde Office applicaties, gebruik gemaakt van meer dan 100 verschillende applicaties variërend van Xlock/Tempus (GET, toegangsregistratie en urencontrole t.b.v. aanwezige personen, RS/6000, AIX (Unix), Hummingbird/Exceed) tot SAMREG (SAMple REGistration, CLASS, volg- en beoordelingssysteem van van product getrokken monsters t/m laboratorium onderzoek) Gebruikersondersteuning, onderhoud en beheer netwerk.

ICT management

Cerexagri B.V.

 –  (4 jaar)Rotterdam en omgeving, Nederland

Enige projecten:
– Op deze lokatie zijn 2 bedrijven van 1 eigenaar gevestigd. Na verkoop van Cerexagri B.V. een fysieke en logische scheiding (netwerken, software en bestanden) tot stand brengen van twee bedrijven die volledig met elkaar waren verweven.
– Voorbereiden, plannen, uitvoeren van migratie (clients) van Windows 2000 naar Windows XP
– Voorbereiden, uitvoeren overgang van Windows XP clients naar Windows 7

System support engineer

KPN Enertel

 –  (4 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland

Functioneel- en technischbeheer Hermes Mediation system (onderdeel Billing). De werkzaamheden worden uitgevoerd in een Unix omgeving met Oracle databases.
Technisch beheer hardware (Windows) omgeving.

IT manager

Limagrain Advanta Nederland BV

 –  (9 maanden)Rilland

Advanta Seeds is in februari 2006 overgenomen door het (Franse) Limagrain. Een gedeelte van Advanta Seeds (grassen) is doorverkocht naar het Deense graszaadbedrijf DLF-Trifolium Group.
Dit had tot gevolg dat er gereorganiseerd moest worden. De automatiseringstaf is ingekrompen van 18 medewerkers (ook eigen software ontwikkeling) naar 1 medewerker op de locatie Rilland. Aangezien deze medewerker vrij plotseling zijn ontslag heeft genomen werd mij de opdracht verleend e.e.a. draaiende te houden in een sterk wijzigende omgeving.
Omvormen gebruikersmentaliteit van een volledige verzorging m.b.t. de ICT middelen naar een omgeving waarin de techniek volledig is verzorgd, maar waarin de gebruiker min of meer de eigen zaken moet uitzoeken. (Volledige verzorging= o.a. t/m het vervangen van tonercartridges e.d.)
Migreren, integreren vestiging Lelystad van een Novell omgeving naar een (Limagrain) Windows omgeving.
Inwerken van een Limagrain medewerker, per 1 februari begint een nieuwe medewerker op de afdeling ICT, waardoor de werkzaamheden zijn volbracht.

System Engineer

NV Werk

 –  (4 maanden)Amsterdam en omgeving, Nederland

Reïntegratiebedrijf van de Gemeente Amsterdam
Doel van de NV: het weer laten deelnemen aan het arbeidsproces door langdurig werkelozen.
De activiteiten van de NV Werk zijn per 1 januari 2006 overgenomen door de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam. De NV Werk zal per 1 januari 2007 worden opgeheven.
Werkzaamheden:
Het “schonen” en opnieuw installeren (Windows XP Pro, Windows 2000) van de aanwezige automatiserings apparatuur zoda-nig dat deze weer in gebruik kan worden door genomen door andere (ideële) instellingen.
Het uitzoeken en opzeggen van nog lopende (lease) contracten m.b.t. allerhande overeenkomsten (juridische zaken).
Het opsplitsen van de aanwezige infrastructuur (bekabeling) over de verschillende verdiepingen van het gebouw zodat er door onderhuurders van dezelfde infrastructuur gescheiden gebruik kan worden gemaakt.

ICT beheer

Total’s Chemical Branch

 –  (4 jaar 2 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland

Functioneelbeheer, applicatiebeheer en technischbeheer. Advisering directie m.b.t. te nemen maatregelen voor een probleemloze continuering van de automatisering activiteiten. (Bege)Leiding vaste medewerkers van de afdeling. Opzet opleidingsplannen medewerkers van de afdeling en gebruikers. Gebruikersmanagement. Opzet/uitvoering documentatie m.b.t. hard- en software. Coördinatie en begeleiding ontwikkeling software door externen.
Januari en februari 2003 heeft er een conversie/migratie plaatsgevonden van een Windows NT4 omgeving naar een complete Windows 2000 omgeving. Op de site wordt, buiten de genoemde Office applicaties, gebruik gemaakt van meer dan 100 verschillende applicaties variërend van Xlock/Tempus (GET, toegangsregistratie en urencontrole t.b.v. aanwezige personen, RS/6000, AIX (Unix), Hummingbird/Exceed) tot SAMREG (SAMple REGistration, CLASS, volg- en beoordelingssysteem van van product getrokken monsters t/m laboratorium onderzoek) Gebruikersondersteuning, onderhoud en beheer netwerk.
Telefonische- en online ondersteuning voor de vestigingen.

Adviseur, beheer

H.A. Pors B.V.

 –  (6 jaar 5 maanden)Rotterdam

Advisering automatiseringsmogelijkheden. Beheer vervoerders pakket van de firma B.S.T., België. Systeem onderhoud op afroep.

Systeem- en netwerkmanager

MX-Systems B.V.

 –  (1 jaar 1 maand)Rijswijk

Standaardisatie in gebruik zijnde systemen per gebruiker. Gebruikers zijn in dit geval ICT ontwikkelaars die niet altijd even gemakkelijk zijn over te halen mee te werken aan een standaardisatie proces.
Uitrol Microsoft Office2000 op de Workstations/Clients.
Onderhoud en beheer netwerk.
Documentatie m.b.t. bestaand netwerk, applicaties en gebruikers.

Systeem-netwerkbeheerder

De Klok Logistics B.V.

 –  (4 maanden)Nijmegen

Onderhoud en beheer netwerk. Opzet documentatie m.b.t. bestaand netwerk. Inventarisatie gebruikte standaard applicaties o.a. m.b.t. licentie verantwoording.

ICT-manager

Elf Atochem B.V.

 –  (5 jaar 9 maanden)Rotterdam

Advisering automatiseringsmogelijkheden, opzet en uitbouw Local Area Network. Functioneelbeheer, applicatiebeheer en technischbeheer.
Diverse laboratorium toepassingen. Uitgebreide kantoorautomatisering (MS-Office, Lotus Notes). Voorbereiding en migratie van Novell Netware omgeving naar Windows NT 4.0 omgeving.

ICT-manager

Refill B.V. / Ecotone / Supply Chain

 –  (2 jaar 5 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland

Leiding, opzet en uitbouw afdeling automatisering/informatisering (van 1 naar 4 medewerkers). Beoordeling functioneren van deze medewerkers. Groei van deze onderneming van 60 naar 210 medewerkers (waarvan het aantal gebruikers op de netwerken ± 130 bedroeg). Opzet/uitvoering documentatie automatiseringssysteem. Onderzoek naar client/server mogelijkheden in een Novell-omgeving (ter vervanging van Clipper applicaties, waarvan geen sources aanwezig zijn). Begeleiding en installatie overgang Local Area Network naar Wide Area Networks middels 2Mb vaste verbindingen. Verantwoordelijk voor de inrichting van een call centre op Rotterdam Zestienhoven voor de verkoopafdeling Supply Partners.

systeemanalist/programmeur

Overlease N.V.

 –  (1 jaar 1 maand)Utrecht

Functioneel ontwerp en bouw: BTW-controle systeem, aanmaningen systeem t.b.v. financiering. Functioneel ontwerp en bouw systeem t.b.v. signalering einde contracten en aanmaak brieven m.b.t. eventuele vervolg financieringen. Functioneel ontwerp en bouw systeem voor de verwerking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij financieringen.

projectleider

Academisch Medisch Centrum

 –  (8 maanden)Amsterdam

Verantwoordelijk voor de aanschaf en totale invoering van een automatiseringssysteem op de afdeling Hemodialyse. Als gebruikerstoepassing wordt hier o.a. gebruik gemaakt van de pakketten MedREC en MedGRAPHICS van GAMBRO B.V. (geschreven in MUMPS). Parameter gestuurd worden de pakketten afgestemd op de specifieke wensen van de gebruiker.
Projectcoördinator van een project waarvan de volgende inleiding wordt gegeven:
“De behoefte aan gedetailleerde tijdige medische informatie bij de behandeling van nierpatiënten en niertransplantatie-patiënten in het bijzonder, resulteerde in de wens om een lokale gegevensbank op te zetten. Hierin kan men alle benodigde gegevens bundelen en zijn de gegevens makkelijk bereikbaar. Een groot probleem dat direct gesignaleerd werd was dat de benodigde gegevens op vele locaties binnen en buiten het AMC ontstaan en vastgelegd worden. Vraag was hoe die gegevens in de databank te krijgen. Toen tijdens een symposium de optical card geïntroduceerd werd zag men hierin een mogelijkheid deze als opslag- en transport-medium te gebruiken. Het idee is om alle nefrologische werkplekken in Noord-Holland uit te rusten met een PC waaraan een kaartleesstation is gekoppeld. Iedere patiënt die in aanmerking kan komen voor transplantatie krijgt een optical card uitgereikt, hierop zijn de meest recente gegevens vastgelegd. Verschijnt de patiënt in een ander centrum dan kan de kaart uitgelezen worden en aldaar gegenereerde gegevens kunnen bijgeschreven worden op de kaart. Zodoende heeft de patiënt altijd zijn eigen dossier bij zich.”
Vanuit dit project zijn ook (elektronische) koppelingen tot stand gebracht met o.a. het Ziekenhuis Informatie Systeem van Bazis, Renine, CLB en Eurotransplant teneinde “dubbel” invoeren te voorkomen.

Coördinator, projectleider, analist/programmeur

via Perac Information Technology B.V.

 –  (1 jaar 4 maanden)Nederland

Onderhoudswerkzaamheden aan het Sigma-systeem (Sales Information system for General Management and Accounting purposes). Met behulp van dit systeem wordt de inkoop, verkoop, financiële afhandeling en belevering van een aantal relaties van een oliemaatschappij (BP en dochters) geregeld.
T.b.v. Hulsink Direct Marketing: Coördineren bouw- en testwerkzaamheden van PERAC medewerkers m.b.t. het (gecustomizede) SIRIUS pakket. Dit pakket behelst INKOOP, VERKOOP en MAGAZIJN modules. E.e.a. gekoppeld aan het marketingpakket MarketrievePLUS van AKZO Systems.
In december 92 ± 2 dagen per week (hierna 5 dagen per week) werkzaam aan het maken van een handleiding/documentatie en het opstellen van procedures voor de gebruikers van de combinatie MarketrievePLUS en SIRIUS.
T.b.v. Daihatsu: Het doen van een vooronderzoek m.b.t. de mogelijkheden van datacommunicatie tussen Daihatsu en zijn dealers. Onderzochte mogelijkheden o.a. directe communicatie middels modems en kieslijnen en videotex (evt. VideotexNet). De berekening van de initiële- en operationele kosten waren onderdeel van het op te leveren rapport.
T.b.v. Verdugt: Aanpassingen in een crediteurensysteem voor een chemische groothandel.

hoofd AfdelingInformatieVoorziening

DienstGemeentelijkeVerpleeg- en Verzorgingshuizen

 –  (5 jaar)Rotterdam

Leiding geven aan en het begeleiden van de vaste medewerkers van de afdeling AIV bij de conversie van een NCR 8250 computer naar een IBM S/36. Functioneringsgesprekken met de vaste medewerkers AIV. Het (laten) aanpassen van de aanwezige financiële software, zodanig dat er een automatische koppeling is ontstaan vanuit deze subsystemen (debiteuren, crediteuren, verpleeggelden enz.) naar het van ENIAC aangeschafte grootboekpakket.
Onderzoek naar mogelijk te gebruiken pakketten voor patiëntenregistratie en dienstroosterplanning.
Begeleiden van het installeren van nieuwe releases e.a. installaties (hard- en software).
Het coachen en (laten) opleiden van gebruikers (DW/36 en het administratieve systeem).
Het uitvoeren van een PC-privé project t.b.v. de DGVH (aanschaf PC’s, printers en het (laten) verzorgen van opleiding).
Invoering Dienstroosterplanning en deze automatisch laten aansluiten op de ORT-verwerking (onregelmatigheidstoeslag salarissen) bij het GRC. Het genereren van (personeel) managementinformatie uit genoemde Dienstroosterplanning.
Verantwoordelijk voor de opzet, aanschaf, installatie en beheer van een aantal Local Area Networks onder Novell in de verschillende huizen (per netwerk 20 tot 40 aangesloten gebruikers).
Het voorbereiden van de organisatie op het overgaan van een ontwikkelomgeving in Cobol naar een 4GL ontwikkelomgeving in PROGRESS.

systeemanalist/programmeur

N.V. Databank

 –  (4 maanden)Bodegraven

Opzetten van een landelijk systeem (op S/36) van de bij Kamers van Koophandel op een PC draaiende applicatie DIS (Distributie Planologisch Informatie Systeem). Analyse en programmering. Het doen van een vooronderzoek v.w.b. de functionele en technische mogelijkheden en de tijdsplanning voor het overzetten van genoemd DIS bij de Kamers van Koophandel van een PC-applicatie (geschreven in CONDOR) naar een Cobol-applicatie op S/36.

systeemanalist/programmeur

Fokker Services B.V.

 –  (4 maanden)Schiphol

Ontwerp, analyse en programmering van een voorraadvergelijking systeem. Deze vergelijking was noodzakelijk, aangezien er een voorraadverschil was geconstateerd tussen het bij Fokker gebruikte eigen systeem en het later ingevoerde Mac-Pac Inventory Control systeem (IMS database). Om de verschillen te signaleren en deze handmatig bij te kunnen stellen is voornoemd vergelijking systeem ontwikkeld. Na de oplevering van genoemd systeem ongeveer een maand maintenance werkzaamheden verricht.

Projectleiding ontwerper

Agrarische Sociale Fondsen

 –  (2 jaar 8 maanden)Den Haag

Projectleiding (o.a. verantwoordelijk voor planning en (bege)leiding 7 medewerkers), functioneel ontwerp en technisch ontwerp van een systeem tot automatisering van de AAW/WAO en WW. Op de decentraal opgestelde Systemen 36 van het ASF worden de gegevens van de uitkeringsgerechtigden verzameld en gevalideerd, waarna aan de hand van deze gegevens de uitkeringen worden berekend op de centraal opgestelde S/38.
Ook de programmering en implementatie van dit geautomatiseerd systeem behoorde tot de werkzaamheden.
Na overdracht van voornoemd systeem is er een debiteuren systeem ontworpen, geprogrammeerd en geïmplementeerd. Dit systeem omvatte naast de facturering ook de debiteurenbewaking.
Ontwerp en analyse ten behoeve van “Stelselherziening”. (NWW)

systeemanalist/programmeur

Fokker Services B.V.

 –  (1 jaar 2 maanden)Schiphol

Maken van een technisch ontwerp en het schrijven van bijbehorende programmatuur waarmee het mogelijk is aan de hand van indexeringsfactoren materiaal en magazijnprijzen te herwaarderen.
Na het beëindigen van deze opdracht enkele technische ontwerpen gemaakt en een programma geschreven voor de aansluiting van het bij Fokker bestaande salarissysteem naar het ASAP-systeem van IBM, aangezien het de bedoeling was dat Fokker de berekening van de salarissen daar in service zou laten uitvoeren.
In februari 83 werkzaamheden voor de productieafdeling gaan verrichten. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit de kwaliteitscontrole en acceptatie van de door de ontwikkelafdelingen gemaakte toepassingen, voor deze in productie werden genomen. Ook het ontwikkelen van procedures, maakte deel uit van de werkzaamheden.
De betreffende toepassingen bestonden uit:
– Batchtoepassingen
– IMS-batch en IMS-on line toepassingen (IMS/VS)
– Shadow/IDMS of Shadow/VSAM en IDMS

systeemanalist/programmeur

SMRA

 –  (11 maanden)Delft

Het converteren en implementeren van de bestaande, op Burroughs geschreven programmatuur naar IBM 4331. Bij deze conversie ontstaan bijzondere problemen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot halve byte-adressering in Burroughs-Cobol en de comp (Burroughs) en comp-3 (ANS-Cobol) velden en de hieruit voortvloeiend problemen bij bestandsconversie.
IBM conversie-tools : LAS061 – programma conversie
LAS069 – bestanden conversie
Het schrijven van een nieuw programma aan de hand van de gegevens van een “oud” Burroughs programma waarin de database wordt geupdate door middel van Adamint-routines (-batch verwerking). In het Burroughs programma werd de database benaderd door middel van Forte-routines.

systeemanalist/programmeur

RAET

 –  (2 jaar 5 maanden)Nederland

Een aantal wijzigingen aangebracht in een financieel administratie systeem voor bouwbedrijven (BISNIS). Voor Ballast Nedam Groep twee subsystemen (autokostenvergoedingen en verzekeringen) zodanig aangepast dat mogelijk werd op het RAET Algemeen Salaris Systeem te draaien.
Het onderhouden (functioneel beheer) van een bouwlonen-systeem (Cisalo). De verwerking van dit systeem gebeurde in diverse verwerkingsgroepen en binnen deze verwerkingsgroepen multi-bedrijfs.
Enkele gebruikers:
Hollandse Beton Groep
Ballast Nedam Groep
Muwi e.a.
De werkzaamheden bestonden onder meer uit:
Het verschaffen van informatie aan de gebruikers.
Het up-to-date houden van het systeem (VUT-regeling e.d.).
Het aanbrengen van de wettelijke verplichte aanpassingen.
Het in het systeem verwerken van de wensen van de gebruikers.

systeemanalist/programmeur

Ordina Nederland B.V.

 –  (3 jaar 8 maanden)Nedreland

In opdracht van ICL een factureersysteem gemaakt voor een garagebedrijf.
Een urenverdeelprogramma gemaakt voor Fokker.
Bij Honeywell-Bull een workshop programmering Level 61 gevolgd.
Voor het Centrum Voor Automatisering Noord-Holland (Haarlem) een debiteuren- en factureersysteem gemaakt.
Werkzaam geweest aan een orderverwerkingssysteem (orderentry, facturering) op ICL 1500.

systeemanalist/programmeur

CENS B.V.

 –  (3 jaar 1 maand)Nederland

Ten behoeve van Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum de volgende werkzaamheden verricht:
Conversie IBM 360/40 naar P1400.
Maintenance ten behoeve van productiebesturingssysteem en financiële administratie (P1400).
Voor de firma Kramers een aantal programma’s geschreven voor de Kienzle 6000.
Conversie en implementatie van een salarispakket van Siemens 4004/45 naar IBM 360/20.

programmeur

Computerservice Holland B.V.

 –  (1 jaar 7 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland

Cobol cursussen gevolgd bij Siemens. Conversie van Honeywell 1200 naar Siemens 4004/45.
Meegewerkt aan het opzetten van een salarissysteem waarop een aantal bedrijven in service zijn gaan draaien.
Factureersysteem voor een verzekeringsmaatschappij.

leerling-programmeur

H.A. Kramers & Zoon’s Handelsmij.

 –  (7 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland

Opleiding programmeren en maken van eenvoudige programma’s (machinecode, assembler) voor de afnemers van de Kienzle 6000 magneetkaarten computer

Diploma’s/certificaten

PRINCE2 Foundation

APM Group

Vanaf 

VCA

Vanneau Group Partners

 –